Number of visitors Online: 11
PDF Ispis E-mail

Digitalni video nadzorni sustavi

Sustavi video nadzora imaju višestruku namjenu. Nabrojati ćemo samo neke najbitnije segmente:

  • odvraćanje od namjere štetnog djelovanja prema štićenom objektu
  • analiza počinjenja štetnog djelovanja unutar štićenog objekta
  • identifikacija osobe koja je učinila štetno djelovanje
  • kontrola radnih procesa

Da bi video nadzor bio efikasan i učinkovit uređaji koji ga čine moraju biti pravilno odabrani i međusobno usklađeni. Dva najbitnija dijela u cjelokupnom sistemu su kamera i digitalni video snimač.


Digitalni video snimači (Digital Video Recorder) u pravilu snimaju na tvrde diskove (HDD), za pohranu video zapisa sa nadzornih kamera koje pohranjuju u komprimiranom zapisu.

Današnji način poslovanja traži što brži način dolaska korisnika do ciljanog događaja zapisanog u DVR-u, tako da moderno koncipirani snimači moraju imati user frendly sučelje. Pretrage po vremenu, ciljanom događaju, pokretu unutar kadra itd. Također korisnik se može spajati na DVR putem tel linije, isdn, dsl,mobitela i slično. Kako sa DVR-a tako i sa udaljene lokacije može gledati uživo video iz štićenog objekta, snimljene zapise, odnosno da na cd ili neki drugi medi snimi određene događaje.Ako to korisnik želi DVR će mu uputiti e-mail sa slikom ukoliko je detektiran pokret u prostoru.